Chính sách đổi trả & hoàn tiền

Chính sách đổi trả hàng

Điện lạnh Sài Gòn không nhận đổi trả hàng trong bất cứ trường hợp nào. Khách hàng có quyền được kiểm tra hàng trước khi quyết định mua.

Chính sách hoàn tiền

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Đổi trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ. Tại Điện lạnh Sài Gòn sẵn sàng hoàn trả tiền trong các trường hợp sau:

  • Do lỗi kỹ thuật trong quá trình thực hiện dịch vụ.
  • Các trường hợp Điện lạnh Sài Gòn đã nhận cọc của khách hàng nhưng vì lí do không mong muốn mà không thể đặt hàng, bán hàng cho khách.

Trường hợp không được hoàn tiền

Các trường hợp yêu cầu hoàn tiền do khách hàng thay đổi ý định hoặc các trường hợp không được đề cập tại quy định về “chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền” này đều sẽ không được chấp nhận.

Liên hệ hoàn tiền

Công ty Dịch Vụ Điện Lạnh Sài Gòn

Điện thoại: 0877-7272-13

Email: dienlanhsaigon56789@gmail.com